Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling

Eigen woning in het buitenland

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse

Zelfstandig Assistent Accountant Controlepraktijk

ls Zelfstandig Assistent Accountant Controlepraktijk ben jij, samen met de Controleleider, medeverantwoordelijk voor de praktijkontwikkeling. In deze functie richt je je voornamelijk op het uitvoeren van controle-/assurancewerkzaamheden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen van controleprogramma’s en het controleplan.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie