Kunst en cultuur

In de sector kunst en cultuur ben je voor een eerlijke beloning vaak aangewezen op subsidies. Er zijn allerlei subsidieregelingen van kracht die wij als geen ander kennen. Voor ruim 130 gesubsidieerde organisaties verzorgen we de projectafrekeningen en controleren we de jaarrekeningen. Deze organisaties genieten volop van de door ons opgebouwde financiële en fiscale kennis die specifiek voor deze sector geldt. Ook kennen we de belastingverdragen en weten we hoe je daar optimaal gebruik van maakt bij buitenlandse optredens of inhuur van artiesten uit het buitenland.

Media en entertainment

Als bedrijf in de media- en entertainmentsector heb je waarschijnlijk ervaren dat specifieke wet- en regelgeving geregeld om aanpassingen in je administratieve organisatie vraagt. In deze sector heb je te maken met complexe projectadministraties, de btw-afrekening rond subsidies, internationale verschillen in de afrekening van royalty’s, distributie en licenties, dubbele belastingheffing bij internationale optredens of inkomsten uit muziekrechten, bartering en specifieke regelgeving voor artiesten of beroepssporters.

Midden- en kleinbedrijf

Heb je een bedrijf dat tot het midden- en kleinbedrijf behoort en heb je – zonder dat je te maken hebt met allerlei specifieke regelingen – ook behoefte aan orde en rust op financieel gebied en aan goed belastingadvies? Of heb je behoefte aan ondersteuning bij een overname of fusie? We werken ook voor veel niet-entertainment gerichte MKB-bedrijven en houden de ontwikkelingen daar net zo goed in de gaten.