Kunst en Cultuur

Als culturele instelling houd je je steeds vaker bezig met marktgericht denken en het ontplooien van commerciële activiteiten. Hoe zorg je dat je inspanningen lonend zijn?

In de sector kunst en cultuur ben je voor een eerlijke beloning vaak aangewezen op subsidies. Er zijn allerlei subsidieregelingen van kracht die wij als geen ander kennen. Voor ruim 130 gesubsidieerde organisaties verzorgen we de projectafrekeningen en controleren we de jaarrekeningen. Deze organisaties genieten volop van de door ons opgebouwde financiële en fiscale kennis die specifiek voor deze sector geldt.

Ook kennen we de belastingverdragen en weten we hoe je daar optimaal gebruik van maakt bij buitenlandse optredens of inhuur van artiesten uit het buitenland.

Podiumkunsten

Live uitvoeringen van muziek, toneel, kleinkunst, ballet, moderne dans, opera of musical? Via de basisinfrastructuur (BIS), het Fonds Podiumkunsten en andere subsidiënten worden er subsidies verstrekt. We ondersteunen je aanvraag en helpen je bij de financiële verantwoording en afrekeningen.

Musea

Musea worden deels gesubsidieerd uit de BIS, uit de Erfgoedwet en uit verschillende fondsen. We ondersteunen je in de financiering en financiële verslaglegging van activiteiten via deze regelingen.

Beeldende kunst

Ben je beeldend kunstenaar? De Belastingdienst wil dan het bewijs dat je ondernemer bent. Voor veel kunstenaars hebben we dat met succes verdedigd.

Film

Via de BIS en het Nederlands Filmfonds worden er subsidies verstrekt. We ondersteunen de financiële verantwoording die hierover afgelegd moet worden.

Letteren

Via de BIS en het Nederlands Letterenfonds worden er subsidies verstrekt. We ondersteunen de financiële verantwoording die hierover afgelegd moet worden.

Festivals

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt meerjarige subsidies aan festivals om te investeren in de artistieke kwaliteit, de programmering en het opbouwen van een publiek. We ondersteunen de financiële verantwoording die hierover afgelegd moet worden.

Orkesten

Via de basisinfrastructuur (BIS) en via het Fonds Podiumkunsten worden er subsidies verstrekt. We ondersteunen de financiële verantwoording die hierover afgelegd moet worden.

Podia

Via het Fonds Podiumkunsten worden er subsidies verstrekt. We ondersteunen de financiële verantwoording die hierover afgelegd moet worden.

Muziekensembles

Via de basisinfrastructuur (BIS), het Fonds Podiumkunsten en het Fonds voor Cultuurparticipatie worden er subsidies verstrekt. We ondersteunen de financiële verantwoording die hierover afgelegd moet worden.

Cultuureducatie

Er zijn landelijke en lokale subsidieregelingen voor cultuureducatie. We ondersteunen de financiële verantwoording die hierover afgelegd moet worden en helpen met de btw-aspecten.

ANBI’s

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moeten voldoen aan veel eisen en verslaglegging. We kunnen je hierbij ondersteunen. Ook voor slimme toepassingen om de voordelen van een ANBI te benutten, ben je bij ons aan het juiste adres.

Fondsen

We ondersteunen je subsidieaanvraag bij het Fonds Podiumkunsten, het Nederlands Filmfonds, Het Nederlands Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, AFK en andere subsidiënten.

Collectieve Beheerorganisaties

CBO’s dienen ook een gedegen jaarverslag op te leveren gezien de belangen van de vele rechthebbenden. Wij werken al jaar en dag met de belangrijkste organisaties op dit gebied en kunnen dan ook de nodige zekerheid over de juistheid van de jaarrekening verstrekken.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie