Schrijf je in voor onze nieuwsbriefLAATSTE NIEUWS

Jun 30

Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Om cumulatie van belastingen te voorkomen geldt bij de Lees meer

Jun 30

Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloon

Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn werkgevers verplicht om ten minste een met het minimumloon Lees meer

Jun 30

Bij verantwoording boekwinst na 2001 geldt nieuwe landbouwvrijstelling

De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de landbouwvrijstelling. Lees meer

Jun 30

Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen Lees meer

Jun 30

Aanpassingen renteaftrekbeperkingen

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent enkele bepalingen die de aftrekbaarheid van de winst van betaalde rente Lees meer