Gegevens van een ANBI publiceren op het internet

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Verplicht gebruik van standaardformulieren publicatieplicht door grote ANBI’s

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI’s zijn:

 • ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
 • Niet-fondsenwervende ANBI’s als de lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000

Verschillende varianten van het standaardformulier

We hebben verschillende varianten ontwikkeld:

U kunt de standaardformulieren downloaden van onze site of opvragen bij de verschillende brancheorganisaties. Is uw organisatie erkend als goed doel door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook het Erkenningspaspoort als standaardformulier gebruiken. Leden van het CIO kunnen het standaardformulier gebruiken op basis van het convenant.

Is de instelling geen grote ANBI?

Dan mag u het standaardformulier gebruiken, maar dat hoeft niet.

Als u geen gebruik maakt van het formulier, moet u de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer
 • de contactgegevens van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  Publiceer het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

U kunt de vereiste gegevens op een eigen website van de ANBI publiceren, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Let op!

In sommige gevallen geldt een uitzondering voor het publiceren van gegevens op uw of een gemeenschappelijke website.

Uw ANBI-gegevens op belastingdienst.nl

Wij publiceren de volgende extra gegevens van uw ANBI op onze website:

 • de website van de ANBI
 • het RSIN of fiscaal nummer van de ANBI