De Regeling Vierjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten voor het nieuwe Kunstenplan (2021-2024) is met ruim 100 miljoen euro overvraagd. Op 3 februari sloot de termijn voor het inzenden van de subsidieaanvragen. In totaal is er 182.280.927 euro aangevraagd. Er is voor deze periode een budget van 78.720.000 euro beschikbaar.

Er is over alle disciplines gemiddeld 2,3 keer zoveel subsidie aangevraagd dan dat er beschikbaar is. In totaal zijn er 225 subsidieaanvragen bij het fonds binnengekomen, waarvan 127 aanvragers de vierjarige subsidie in het huidige Kunstenplan ook al ontvangen. Van de vier jaar geleden in het leven geroepen tweejarige subsidieregeling, hebben 15 van de 17 organisaties nu een aanvraag voor vierjarige subsidie ingediend.

De  Regeling Vierjarige subsidie heeft als doel om activiteiten van professionele culturele organisaties te ondersteunen, die belang hebben voor de stad en bijdragen aan een kwalitatief, veelzijdig en gespreid cultuuraanbod, met een gevarieerd publieksbereik.

De mate van overvraging ligt in lijn met een prognose die het Fonds Podiumkunsten (FPK) eerder deze week publiceerde voor de druk op haar (landelijke) vierjarige regeling. Het FPK verwacht dat het totaal van de aanvragen (die op 2 maart moeten zijn ingeleverd) tussen de 32 tot 43 miljoen zal liggen, voor een beschikbaar budget van 21 miljoen euro.

Op 3 augustus maken zowel het AFK als het FPK de besluiten over de vierjarige subsidies bekend.

Sander Janssens
14 februari 2020