Waardering

Een grondige waardebepaling is essentieel bij strategische beslissingen als de koop of verkoop van je bedrijf of bedrijfsonderdeel of bij het samengaan met een ander bedrijf. De ruwe cijfers bieden te weinig houvast en je wilt ook niet in details verzanden die er uiteindelijk niet toe doen. De waardebepaling moet op feiten gebaseerd zijn, moet inzicht geven en moet de toets der kritiek kunnen doorstaan, zodat die overeind blijft in onderhandelingen. Onze specialisten voeren objectief, doelgericht onderzoek uit voor een grondige waardering. Je krijgt inzicht in de waarde en in factoren die deze waarde bepalen. Op basis daarvan kun je gefundeerde beslissingen nemen.

De waardebepaling is van belang voor fusies en overnames en kan je ook gebruiken bij fiscale herstructureringen, voor externe verslaggeving en verantwoording aan aandeelhouders of bij disputen. De door de fiscus veel gehanteerde DCF-methode kent voor ons geen geheimen en we weten hier goede resultaten mee te behalen.