Loon- en salarisadministratie

Heb je mensen in dienst en heb je behoefte om het administratieve werk dat daarmee gemoeid is, uit te besteden? We verzorgen alles voor je wat te maken heeft met loonbetalingen. Van salarisstrook tot belastingaangifte, van ziekmelding tot pensioenregeling.

Wij bieden een breed pakket van diensten aan, je kiest zelf van welke diensten je gebruik wilt maken. We kunnen alleen de salarisstroken verzorgen en we kunnen ook een compleet pakket verzorgen voor alles dat met loonbetalingen te maken heeft. Denk dan bijvoorbeeld aan ziekmeldingen, aangifte loonbelasting, correspondentie met een uitvoeringsinstelling, aanmeldingen bij het pensioenfonds, contact met een arbodienst of aan verzekeringen.