Jaarrekening

Vind je het lastig om tot een goede jaarrekening te komen? We helpen niet alleen met het samenstellen, beoordelen of controleren van een jaarrekening. We zorgen er ook voor dat je je eigen jaarrekening begrijpt, zodat je zelf in staat bent te bepalen wat goed is voor jouw bedrijf.

De jaarrekening samenstellen

Op basis van de door jou verstrekte gegevens, stellen we de jaarrekening samen die voldoet aan de wettelijke eisen. Ook verzorgen we de stukken die ingediend moeten worden bij de Kamer van Koophandel en de noodzakelijke documentatie.

De jaarrekening beoordelen

Je verstrekt zelf de jaarrekening die we beoordelen. We checken of die – met de nog toe te voegen gegevens – voldoet dan aan de wettelijke eisen en of die geen onjuistheden van materieel belang bevat. Daarvoor beoordelen we de grondslagen die zijn toegepast en de schattingen die gedaan zijn, voeren we cijferanalyses uit en praten we met mensen binnen het bedrijf.

De jaarrekening controleren

Voor een (middel)grote onderneming is controle van de jaarrekening wettelijk verplicht. Je verstrekt zelf de jaarrekening die we controleren. We checken of die – met de nog toe te voegen gegevens – voldoet dan aan de wettelijke eisen en of die geen onjuistheden van materieel belang bevat. Daarvoor onderzoeken we het bestaan en de werking van de interne beheersmaatregelen en beoordelen we of je risico’s daarmee voldoende beheerst worden. Van dat onderzoek maken we gebruik bij de controle van de jaarrekening, we communiceren eventuele hiaten in de interne beheersing. Onze controle gaat verder dan alleen de financiële aspecten van je bedrijfsvoering: we controleren de opzet en werking van alle relevante voorschriften. Je ontvangt van ons een controleverklaring en een apart verslag met onze bevindingen.

 Informatie van materieel belang

Informatie noemen we van materieel belang als het weglaten of het onjuist weergeven ervan, de beslissingen die je neemt op basis van de jaarrekening, zou kunnen beïnvloeden. Met onze diensten kunnen we naar wens minder of meer zekerheid bieden dat de jaarrekening geen fouten van materieel belang bevat.

  • De jaarrekening samenstellen => een beperkte mate van zekerheid
  • De jaarrekening beoordelen => een redelijke mate van zekerheid
  • De jaarrekening controleren => een hoge mate van zekerheid

Vraag gerust naar ons idee wat voor jouw bedrijf voldoende is.