Controle

Een subsidieverstrekker eist geregeld een controleverklaring bij de eindafrekening. We controleren de opgestelde eindafrekening aan de hand van de specifieke voorwaarden die gesteld worden. Ook rechtenorganisaties hebben veelal een goedgekeurde jaarrekening nodig. Met onze specifieke deskundigheid en kennis van de eigenaardigheden van de sector kunnen wij efficiënt en doelgericht deze controle uitoefenen. Op basis daarvan verstrekken we de controleverklaring. Als er behoefte aan is, kunnen we de eindafrekening ook voor je opstellen.

De bescherming van intellectueel eigendom is allesbehalve eenvoudig. Voor het gebruik van je merknaam moeten royalty’s worden afgedragen; de controle daarop is evenmin eenvoudig. Als het om substantiële bedragen gaat of als er twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de afrekeningen is het zinvol de royaltyafrekening te laten controleren. Wij maken de situatie inzichtelijk voor je.