Controle

Behalve de controle van de jaarrekening, zijn er nog andere afrekeningen die je kunt laten controleren.

Een subsidieverstrekker eist geregeld een controleverklaring bij de eindafrekening. We controleren de opgestelde eindafrekening aan de hand van de specifieke voorwaarden die gesteld worden. Op basis daarvan verstrekken we de controleverklaring. Als daar behoefte aan is, kunnen we de eindafrekening ook voor je opstellen.

De bescherming van intellectueel eigendom is allesbehalve eenvoudig. Voor het gebruik van je merknaam moeten royalty’s worden afgedragen; de controle daarop is evenmin eenvoudig. Als het om substantiële bedragen gaat of als er twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de afrekeningen is het zinvol de royaltyafrekening te laten controleren. We maken de situatie inzichtelijk voor je.