Bedrijfswaardering

Tegen welke prijs koopt of verkoopt u een onderneming of bedrijfsonderdeel? Belangrijke strategische beslissingen baseert u uiteraard niet op ruwe berekeningen en cijfers. Dus heeft u een grondige waardebepaling nodig. Een waardering die inzicht verschaft, gebaseerd is op feiten en overeind blijft in onderhandelingen. En die de toets der kritiek van de verschillende stakeholders kan doorstaan.

Bij Kamphuis & Berghuizen hebben we zeer ervaren specialisten met diepgaande kennis van uw sector. En een objectieve, onafhankelijke opstelling. We voeren doelgericht en grondig een waardering uit, zonder te verzanden in details. Zo krijgt u inzicht in de waarde en de factoren die deze waarde bepalen en kunt u gefundeerde beslissingen nemen.

Wanneer kunt u ons inschakelen?

  • Bij fusies en overnames: ondersteuning bij koop en verkoop van ondernemingen en bedrijfsonderdelen
  • Voor verantwoording aan aandeelhouders (fairness opinions)
  • Bij fiscale herstructureringen die samenhangen met deals
  • Bij disputen die voortkomen uit deals
  • Voor jaarverslaggeving (purchase price allocation, impairment testing)