Privacybeleid

Kamphuis & Berghuizen respecteert de privacy van haar sollicitanten.

Als u bij ons solliciteert, verstrekt u persoonlijke gegevens. Wij verwerken deze informatie volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Kamphuis & Berghuizen gebruikt uw persoonsgegevens voor de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie en, in overeenstemming met u, het eventueel benaderen van referenties. Wanneer wij besluiten u een functie bij ons kantoor aan te bieden kunnen uw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden.

Kamphuis & Berghuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Kamphuis & Berghuizen gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die vanwege hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of het privacybeleid van Kamphuis & Berghuizen, kunt u contact opnemen met Kamphuis & Berghuizen, t.a.v. Jan Hoogstra, Utrechtseweg 51, 1213 TL Hilversum.