Advisering

Een goed belastingadvies kan veel geld besparen. Bij Kamphuis & Berghuizen krijg u aan de hand van uw financiële positie begrijpelijke adviezen. Wij maken daarbij vooraf samen met u de afweging of een advies voldoende voordeel kan bieden. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent, ook met de belastingdienst, zal dit een vast onderdeel van het advies zijn.En als wij bij het nakijken van de jaarrekening of de aangifte inkomstenbelasting een mogelijkheid tot belastingbesparing of winstoptimalisatie signaleren, hoort u het als eerste!