Risk management

Uw bedrijf of organisatie is blootgesteld aan heel wat risico’s die een grote impact kunnen hebben. In sommige gevallen kan de impact van een risico voor uw organisatie zelfs levensbedreigend zijn. Hoe gaat u hier dan als bedrijf mee om? Met Risk management van Kamphuis & Berghuizen, kunt u de gevaren waar uw bedrijf aan is blootgesteld grondig aanpakken. Deze uitgebreide risico analyse kan u veel voordeel opleveren.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Beschrijven van de administratieve organisatie en bedrijfsprocessen 
 • Uitvoeren van een risicoanalyse 
 • Advisering over de inrichting van de (administratieve) organisatie en bedrijfsprocessen 
 • Opzetten van een beheerskader 
 • Beoordelen van de effectiviteit en efficiency van de risicobeheersing

De voordelen van Risk managament

 • Uw bedrijfswinst maximaliseren 
 • De continuïteit van de bedrijfsactiviteiten waarborgen 
 • De cash-flow stabiliseren 
 • Uw sociale betrokkenheid accentueren 
 • Uw groei bestendigen 
 • Boetes of schadevergoedingen voorkomen doordat u het niet naleven van wet- en regelgeving tijdig opspoort