Controleren van een royaltyafrekening

Het spreekt voor zich dat u wilt dat over het gebruik van uw merknaam royalties worden afgedragen. Maar de bescherming van uw intellectuele eigendom is allesbehalve eenvoudig. Dragen uw licentie-exploitanten wel de juiste gelden af? En hoe controleert u dit? Een royalty audit levert een passend antwoord op deze vragen. Kamphuis & Berghuizen brengt de situatie overzichtelijk in kaart en de voor een royaltyafrekening belangrijkste feiten boven tafel.

Wanneer is het zinvol een royalty audit te laten uitvoeren?

  • Als het om belangrijke bedragen gaat; 
  • Als de vervaldatum van het onderzoek nadert; 
  • Als er redenen van twijfel aan het betrouwbaarheidsgehalte van de afrekeningen ontstaan; 
  • Als het einde van de contractperiode in zicht komt en er onderhandeld moet worden.