Controleren van de jaarrekening

Bent u een (middel)grote onderneming? Dan is controle van de jaarrekening verplicht. Bij het controleren van een jaarrekening onderzoeken wij de jaarrekening en de verenigbaarheid van jaarverslag en jaarrekening. Ook checken wij de daaraan toe te voegen overige gegevens.

Na afloop ontvangt u van ons een controleverklaring. Dit geeft u een hoge mate van zekerheid dat de jaarrekening geen fouten van materieel belang bevat. Voor zover mogelijk maken wij gebruik van uw interne beheersmaatregelen om fouten te ontdekken of voorkomen. U ontvangt van ons een aparte brief (de managementletter en/of een accountantsverslag) met onze bevindingen.

Bij controle van de jaarrekening bestaan onze werkzaamheden uit:

  • Het onderzoeken en beoordelen van de opzet van de interne, in het bijzonder de administratieve organisatie, met name over de besloten interne beheersing; 
  • Het toetsen van de werking van de interne beheersing; 
  • Overige controlemaatregelen die wij noodzakelijk achten voor ons oordeel. Deze activiteiten hangen af van onze bevindingen onder beide eerder genoemde punten; 
  • Beoordeling en toetsing van de toepassing van de relevante voorschriften. Onze controles strekken zich ook uit tot niet louter financiële aspecten van uw organisatie.